Laureat Etapu Rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Wielkim sukcesem może poszczycić się uczennica klasy 8c – Katarzyna Jackowska, która zdobyła tytuł laureata rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a jego celem jest odkrywanie i rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów, pobudzanie twórczego myślenia oraz wspomaganie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Katarzyna tematyką historyczną interesuje się od wczesnych lat swojej edukacji. Przygotowując się do konkursu, musiała zapoznać się z zagadnieniami wykraczającymi w znacznym stopniu poza materiał nauczania realizowany w szkole podstawowej, a ponadto z literaturą dodatkową. Przed naszą uczennicą ostatni etap, który odbędzie się na początku marca, wezmą w nim udział najlepsi młodzi historycy ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.