Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Jego celem jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie twórczego myślenia oraz wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. W tym roku szkolnym niezwykle wysoki poziom swoich umiejętności językowych podczas tego konkursu zaprezentował uczeń klasy 7a - Jakub Banasiak, zdobywając tytuł laureata etapu rejonowego. Jakub jest częstym uczestnikiem licznych konkursów szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich i jest ich wielokrotnym laureatem. Przygotowując się do konkursu wojewódzkiego, Jakub musiał zapoznać się z kulturą, geografią, historią i zwyczajami Republiki Irlandii i Kanady oraz opracować dwie lektury obowiązkowe. Przed nim ostatni etap, który odbędzie się w Poznaniu, podczas którego do zmagań przystąpią najlepsi młodzi angliści z województwa wielkopolskiego i podejmą się rozwiązania testu pisemnego oraz ustnej rozmowy z komisją konkursową.