Marzec jest miesiącem, w którym matematyka obchodzi swoje święto. Na ten miesiąc przypada także święto liczby π. Z tej okazji realizowaliśmy w naszej szkole projekt „Liczby rządzą światem” adresowany dla uczniów klas IV-VIII. Nazwa przedsięwzięcia wywodzi się od Pitagorasa – jednego z prekursorów królowej nauk. Zdobywając wiedzę i umiejętności metodą projektu, każdy uczeń może dostrzec w matematyce coś ciekawego, coś co zachęci go do nauki i stanie się źródłem inspiracji.

Celem realizowanego działania było w szczególności:
- popularyzowanie matematyki i pokazanie jej użyteczności w życiu codziennym,
- uświadamianie uczniom faktu, że matematyka może być barwna i wesoła,
- ukazanie zastosowania matematyki w innych dziedzinach nauki,
- wskazanie więzi matematyki ze sztuką,
- pobudzanie uczniów do aktywności twórczej, wyzwalanie i wzmacnianie motywacji do nauki.

W ramach projektu uczniowie pisali wiersze o Ludolfinie, wykonywali prace plastyczne obrazujące liczbę Pi i jej zastosowanie oraz wykonywali korale tematyczne. Liczba korali w kolejnych segmentach miała oznaczać kolejną liczbę występującą w rozwinięciu dziesiętnym liczby Pi.
Dzień liczby Pi obchodzony jest na całym świecie w dniu 14 marca. W tym roku przypadł w niedzielę, dlatego Ludolfina obchodziła święto w naszej szkole dzień później. Po zajęciach każdy uczeń wziął udział w quizie podsumowującym wcześniej zdobyte wiadomości.

Wiersze napisane przez naszych uczniów:

Wojciech Zaworski, kl. VA

"Liczba Pi"

Liczba Pi po nocach mi się śni.
Liczba Pi mi w głowie tkwi.
Liczba to jest niewymierna,
w szkole była mierna.
Grecy często używają,
bo ją w alfabecie mają.
O liczbie Pi wiersze już pisano,
lecz szczęśliwego zakończenia nie podano.

Franciszek Leiński, kl. VI B

Liczba PI znana z matematyki,
wykorzystana również w zadaniach z fizyki.
Ma dwie laseczki oraz daszek,
z przodu liczba 3 przecinek i kilka domieszek.
Pierwsza po przecinku jest liczba 14
Kolejna dwuczłonowa liczba to 15.
Liczb po przecinku może być nieskończenie wiele,
głowią się nad tym najwięksi myśliciele.
Jest pomocna w obliczeniu pola koła,
w wyliczeniu objętości kuli także podoła.
14 marca jej dzień świętujemy
i liczbę PI lepiej poznajemy.

 

Natalia Owczarek, klasa VII B

"Liczba Pi"

Pytanie jak obliczyć długość okręgu?
Odpowiedź jest prosta Ludolfina musi być w zasięgu.
3,14 wartość Pi matematyk bez tej wiedzy śpi.
Liczba ta jest niewymierna, ale nie jest mięsożerna.
Za sobą więcej niż 35 miejsc ma,
czcić ją trzeba niczym ćma.
Początkowe liczby ma, które każdy uczeń zna..
A Archimedesa wiedza aż do dziś nas nawiedza.

 

Jakub Kasperek, VI b

„Liczba Pi”

Liczba Pi – najsłynniejsza liczba, od rana do nocy mi się śni.
Rządzi światem, w niezliczonych wzorach matematycznych spotykana.
Jej uroda nieskończona, niewymierna, rozbrykana.
Panoszy się wszędzie – i w obwodzie i polu koła,
Trzy koma jeden w przybliżeniu woła.
Nawet Einstein wiedział, że nie ma bez niej teorii grawitacji!
Liczba to tak chętnie odwiedzana podczas dyrektorskiej hospitacji.
Liczba wszechstronna, wszędzie wnosi swoje trzy grosze
A ja podczas lekcji o zadanie z liczbą Pi proszę.

 

Filip Iwaszko 6a

"Liczba Pi"

Co dziś w głowie siedzi mi?
Oczywiście liczba Pi!
Tą liczbę każdy powinien znać,
i nie musi się już matematyki bać.
Już wyjaśniam co to jest
Ludolfiną zwie się też.
Stałą wartość ona ma,
Więc się naucz jej, raz dwa
314 ( trzy jeden cztery) to cyfra ta,
ale po trójce przecinek ma.