Ostrów Wielkopolski, 1 września 2020 roku
Urząd Miejski al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 582 24 00, www.umostrow.pl

Szanowni Państwo, Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice i Uczniowie!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny pełen wyzwań, którym wszyscy musimy wspólnie stawić czoła. Po blisko pół roku od wybuchu pandemii koronawirusa nadal nie wiadomo, w jakim kierunku będzie rozwijała się związana z tym sytuacja zarówno w Polsce, jak i na całym Świecie. Ma to oczywiście swój wpływ na system oświaty, w którym los otwieranych na nowo szkół i przedszkoli — będzie zależał od skali pandemii w kolejnych dniach i miesiącach.

Pewne jest natomiast to, że musimy robić wszystko, aby unikać kolejnych zakażeń zapobiegając rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Kiedy jedni przechodzą go łagodnie, drudzy — zwłaszcza osoby starsze i obciążone innymi chorobami — muszą z tego samego powodu walczyć o swoje życie w szpitalach. To pokazuje, jak nieobliczalna potrafi być choroba, którą wywołuje SARS-CoV-2. Bądźmy więc odpowiedzialni. Stosując się do wszystkich ustalonych zasad, o wiele łatwiej ograniczymy nie tylko ryzyko związane z koronawirusem, ale także z innymi szkodliwymi dla zdrowia chorobami. Dlatego mam nadzieję, że mimo wciąż trwającej pandemii, będzie to dobry czas dla edukacji w naszych samorządowych szkołach i przedszkolach.

Szanowni Państwo! Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Nowy rok szkolny 2020/2021 będzie z pewnością czasem wytężonej pracy i nauki, ale także odkrywania swoich dróg rozwoju, interesujących doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności, a także rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Szkoła to również miejsce wielu znajomości, a czasem nawet wspaniałych przyjaźni na całe życie. A to przecież ogromna i trudna do przecenienia wartość. Życzę dziś zatem, aby wszyscy ten nowy rok szkolny wykorzystali jak najlepiej i z jak największą korzyścią dla siebie i innych. W tym czasie nakreśliliśmy również trzy ważne priorytety, na które chcemy położyć szczególny nacisk.

Pierwszy z nich to bezpieczeństwo, rozumiane jako sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie. To ochrona przed przemocą fizyczną, psychiczną, używkami, zagrożeniami dla zdrowia i życia i ryzykiem podczas aktywności w Internecie. Chcemy również budować poczucie bezpieczeństwa dzięki kształtowaniu pozytywnych postaw obywatelskich.

Drugim priorytetem jest tolerancja, jako uznanie prawa innych do takiej odmienności, która nie jest naszym udziałem, lecz mieści się w porządku demokratycznego państwa prawa oraz w przestrzeni wolności obywatelskich.

Trzeci priorytet to szacunek. Rozumiany przede wszystkim, jako szacunek do drugiego człowieka, ale także jako szacunek do siebie, szacunek do zdrowia i życia, szacunek do prawa, szacunek do własności publicznej, jak i prywatnej czy szacunek do środowiska.

Ważne jest, aby tak nakreślone priorytety nie były tylko czczymi hasłami, ale żeby te ważne cele wypełniły się realnymi, pozytywnymi przykładami postaw w naszym życiu. Aby tak było, wszyscy musimy współdziałać i starać się urzeczywistniać wspomniane wartości.

Drodzy Uczniowie,

Mam nadzieję, że po wakacjach i wypoczynku, z dużym zapałem przystąpicie do zdobywania wiedzy i umiejętności. Chciałabym, abyście jak najlepiej wykorzystali wszystkie szanse, jakie daje Wam szkoła. Państwu Nauczycielom życzę z kolei, aby zaczynający się rok szkolny był czasem pomyślnej współpracy i obfitował w liczne osiągniecia dydaktyczne oraz wychowawcze. Moje życzenia kieruję również pod adresem rodziców wszystkich uczniów. Niech postępy i sukcesy Waszych dzieci - będą dla Państwa nieustającym powodem do dumy i radości.

Wszystkim życzę również dobrego zdrowia, pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym i co dziś szczególnie naturalne - udanego roku szkolnego 2020/2021.

Z wyrazami szacunku
Beata Klimek
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego