21 i 22 lutego br. uczniowie klas 4-8 obchodzili Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji, podczas lekcji języka polskiego, Jedenastkowicze mogli poznać wiele ciekawostek nt. polszczyzny, wziąć udział w czytaniu łamańców językowych, rozwiązywać krzyżówki, napisać dyktanda a nawet złamać szyfr. Dzięki miniprojektowi uczniowie nie tylko wiele się nauczyli, ale także mieli okazję do wysokiej aktywności i rywalizacji. Pandemia oraz zdalne nauczanie widocznie przełożyły się na wzrost popełnianych błędów, brak możliwości częstego zabierania głosu oraz na ograniczoną sposobność obcowania z wzorcową polszczyzną. Dlatego też bardzo ważne jest, żebyśmy na co dzień dbali o czystość i poprawność naszego pięknego języka, sięgali po wartościową literaturę i trenowali publiczne wypowiadanie się.


Wykorzystane materiały i źródła: zasoby własne polonistów, poprawnapolszczyzna/Facebook, Genially.