W ubiegłym tygodniu osiemnaścioro uczniów z klas drugich i trzecich wzięło udział w konkursie Mały Mistrz Ortografii, rywalizując ze sobą o miano Mistrza Ortografii. Celem rywalizacji było sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętności stosowania ich w praktyce, podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych oraz kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad pisowni. Eliminacje szkolne polegały na napisaniu dyktanda. Konkurs wyłonił dwóch uczniów, którzy wyróżnili się poprawnością zapisu. Tytuł Małego Mistrza Ortografii zdobył Mateusz Gamski z klasy IIc oraz Michał Kempiński z IIIc. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!