Najlepsi matematycy z klas 1-3 rywalizowali o tytuł Mistrza Matematyki. Wykonywali zadania wymagające twórczego myślenia i logicznego rozumowania, sprawdzające sprawność rachunkową oraz zadania tekstowe o charakterze realistycznym, które wskazywały na użyteczność matematyki w życiu codziennym. Poziom uczestników był wyrównany, a różnice punktowe niewielkie. Miło nam ogłosić wyniki tegorocznego Szkolnego Konkursu o Tytuł Mistrza Matematyki i Medal Dyrektora Szkoły: w kategorii klas pierwszych zwyciężył Adrian Łuczak z 1b, w kategorii klas drugich Mateusz Gamski z 2c, a w kategorii klas trzecich Michał Kempiński z 3c. Wręczenie dyplomów i medali odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym poznawaniu „królowej nauk”.