Nowy rok szkolny

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie.

Mimo trwającej pandemii, rozpoczęliśmy nowy 2020/2021 rok szkolny w trybie pracy stacjonarnej. Przygotowaliśmy szkołę na Wasze przyjęcie, wdrażając niezbędne procedury.Przestrzeganie ich przez całą społeczność szkolną ma zminimalizować zagrożenie Covid-19. Apelujemy do wszystkich o ich bezwzględne respektowanie - myślmy w czasie pandemii o zdrowiu własnym,ale także o zdrowiu innych.

Szkoła nawet w warunkach szczególnych powinna móc realizować swoje kluczowe zadania, tj. pełnić funkcję instytucji kształcącej określoną wiedzę i umiejętności uczniów, rozwijającej predyspozycje, zdolności, wychowującej poprzez wskazywanie dobrych wzorców, a także opiekuńczej w szerokim tego słowa znaczeniu. Każdy uczeń ma się w szkole czuć bezpiecznie, być traktowany podmiotowo, mieć szansę rozwoju na miarę swoich możliwości, otrzymać adekwatne do potrzeb pomoc i wsparcie.

Zyczę sobie, wszystkim pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom dobrego, pełnego sukcesów edukacyjnych, wychowawczych 2020/2021 roku! Niech wszystkim nam dopisuje zdrowie, twórczy zapał, ale także wzajemna życzliwość i zrozumienie. Współpracujmy ze sobą, komunikujmy się szukając najlepszych rozwiązań dla naszych dzieci. W atmosferze spokoju i akceptacji łatwiej będzie osiągać zamierzone cele.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami.

Małgorzata Lubojańska - dyrektor szkoły