Otwarcie minisiłowni zewnętrznej

30 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej minisiłowni zewnętrzej, zrealizowanej w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na otwarciu nowopowstałej strefy sportowej obecne były Dyrektor Szkoły – p. Małgorzata Lubojańska, Wicedyrektor – p. Ewa Wulbach oraz zaproszeni goście: pan Łukasz Garczarek – projektant strefy, pan Stanisław Rześniowiecki – wykonawca minisiłowni oraz przewodniczący Rady Rodziców – p. Sebastian Brucki. Na uroczystości nie mogło zabraknąć również koordynatora zadania oraz prezes stowarzyszenia "Razem dla Jedenastki" – p. Ewy Sikorskiej.


W pierwszej części spotkania odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie minisiłowni. Głos zabrała Pani Dyrektor, która złożyła gorące podziękowania na ręce wszystkich zaangażowanych w projekt oraz podkreśliła, jak ważne jest łączenie wspólnych sił
w walce o lepszą szkołę.
W drugiej części uroczystości miały miejsce występy artystyczne - pokaz akrobatyczny ze wstążkami, występ muzyczny oraz skecz sportowo-taneczny. Uczniów z klasy 6b przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego.

Nowopowstała inwestycja jest dopełnieniem kompleksu sportowego, który wraz ze strefą street-workoutu, stwarza możliwość do trenowania nowoczesnych aktywności na świeżym powietrzu i znacząco wpływa na atrakcyjność terenów rekreacyjnych wokół szkoły.