Klasy pierwsze realizowały projekt „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” organizowany w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Przeprowadzono cykl 8 zajęć, wykorzystując autorską Metodę Pytań i Doświadczeń. W ten sposób spełnione zostały założenia podstawy programowej z zakresu kształtowania kompetencji społecznych. Podczas kreatywnych lekcji uczniowie pracowali zespołowo, poszukiwali kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawali, co czują inni, dzięki czemu wzmocnili umiejętność nawiązywania relacji, empatię świadomość własnych emocji. W czasie ostatnich zajęć, zatytułowanych „Ile pomysłów mieści się w głowie?”, uczniowie ćwiczyli podstawowe cechy kreatywności: giętkość i oryginalność myślenia oraz twórcze rozwiązywanie problemu. Zadaniem każdego zespołu było zbudowanie wieży, która będzie „naj…”. Nie musiała być najwyższa, ale mogła być najpiękniejsza, najdziwniejsza itp. Uczniowie musieli wykazać się wyobraźnią i twórczo rozwiązywać problemy, bo materiałem budowlanym były papierowe rolki i gazety. Na koniec z dumą prezentowali swoje dzieła.