Próba ewakuacji

18 września br. przeprowadzona została w naszej szkole próba ewakuacji pod okiem jednostki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Nadrzędnym celem ewakuacji było zapoznanie wszystkich osób znajdujących się w placówce z drogą ewakuacyjną oraz z zasadami obowiązującymi w trakcie zagrożenia. Po ogłoszeniu alarmu nauczyciele wraz z uczniami sprawnie i bezpiecznie opuścili budynek szkoły i udali się do wyznaczonego miejsce zbiórki, gdzie została sprawdzona lista obecności.

Podczas próby ewakuacji wszyscy wykazali się dużą odpowiedzialnością, znajomością dróg ewakuacyjnych oraz procedur postępowania w sytuacji kryzysowej.