Projekt edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy!"

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy II c, III c oraz uczestnicy zajęć rozwijających z plastyki, biorą czynny udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Główną ideą przedsięwzięcia, poza promowaniem kultury, jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym: ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Cele projektu wynikają z podstawy programowej, a także z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa obowiązujących w obecnym roku szkolnym.

Realizowane zadania mają wzmocnić poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i regionalnej oraz rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest również budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi każdego ucznia. Honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

Podczas realizacji założeń projektowych uczniowie realizują zadania z trzech działów: „W krainie muz”, „Piękno regionu” oraz „Kocham, lubię, szanuję”. 

I. „W KRAINIE MUZ”. 

Uczniowie realizując zadania pn. „W magicznym świecie dźwięków” i "Podróż do królestwa dźwięków" wybrali się w wirtualną podróż do Filharmonii Narodowej. Zobaczyli, jak wygląda filharmonia oraz poznali wygląd i brzmienie różnych instrumentów. Nie zapomnieli również o ważnym elemencie, jakim jest odświętny strój. Swoje zadanie zakończyli zabawą "Dyrygent - orkiestra". Każdy mógł zagrać w orkiestrze albo wcielić się w rolę dyrygenta. W ramach zadania pn. „Paleta barw” nauczyciel wcielił się w rolę artysty i zapoznał uczniów z barwami jesieni, która emanuje całą gamą kolorów, wywołujących nostalgię, radość, ciepło, a nawet poczucie bezpieczeństwa. Barwy natury niosą za sobą różnorodne emocje, które pomogły uczniom w trakcie ekspresji plastycznej.

II. „PIĘKNO REGIONU”.

W ramach zadania pt. „Dzień wspomnień i zadumy” uczniowie wybrali się na pobliski cmentarz, pamiętając o odpowiednim zachowaniu oraz szacunku dla zmarłych. Zapalili znicze na grobie matki patrona szkoły - Zofii Ferič. Jesień to czas refleksji, odpowiedni na wspomnienie tych, którzy odeszli. Realizując następne zadanie pn. "Moje miasto-moja duma" uczniowie bliżej poznali historię Mirosława Feriča - ostrowianina, dumy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, asa myśliwskiego, patrona naszej szkoły. Obejrzeli prezentację z zakończenia projektu edukacyjnego z okazji 80-lecia Bitwy o Anglię, wysłuchali i zaśpiewali piosenki z okresu międzywojennego, złożyli w całość obrazek w formie puzzli, przedstawiający znak Dywizjonu 303, pokolorowali go, nakleili na kartkę formatu A4, tworząc plakat.

"Tu tworzy się piękno regionu"– to kolejne zadanie zrealizowane przez naszych uczniów w ramach przedmiotowego projektu. Dzieci poznały sylwetkę i twórczość Antoniego Serbeńskiego, lokalnego artysty, który zajmował się głównie malarstwem i grafiką. Zobaczyły film dokumentalny o tym artyście oraz odbyły wirtualną wizytę w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie. Zwieńczeniem tego działania było wykonanie pracy plastycznej węglem, której tematyką była ostrowska architektura. Realizując kolejne zadanie pn."Magia uliczek", uczniowie wykonali album, w skład którego weszły ich prace plastyczne rysowane węglem, związane z budowlami i zabytkami naszego miasta.

III. „KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ”.

Dzięki tworzeniu „Kodeksu Dobrego Zachowania” dzieci przypomniały sobie zasady panujące w klasie. W formie obrazkowej przedstawiły je, omawiając każdą z osobna. Spisane prawidła zostały wyeksponowane w sali lekcyjnej tak, aby można się było do nich odnieść w każdej sytuacji.

„Siła bajek” - celem tego zadania było uwrażliwienie dzieci na piękno literatury i poezji oraz rozbudzenie w nich empatii. Po rozmowie nt. ważnych wartości, jakimi powinien cechować się prawdziwy przyjaciel, uczniowie zapoznali się z wieloma bajkami, były wśród nich: "Bajka o dwóch ołówkach", „Lis i kruk”, „Chłopcy i żaby”, „Kura znosząca złote jajka” oraz „Mrówka i konik polny”. Przedstawione teksty wywarły na dzieciach ogromne wrażenie. Przy okazji omawianych lektur, uczniowie podjęli się oceny postępowania bohaterów, a także przytoczyli szereg powiedzeń, którymi na co dzień się posługujemy. Jako podsumowanie działań, zilustrowali wybraną bajkę, której motywami przewodnimi były: przyjaźń, lojalność, zdrowie, uczciwość.

W ramach kolejnego zadania pt. „Bez barier”, uczniowie zobaczyli reportaż na temat osób niepełnosprawnych. Prelekcja miała na celu uświadomienie dzieciom problemów osób borykających się z niepełnosprawnością, wzbudzenie wzajemnego zrozumienia i niwelowanie przesądów oraz stereotypów.

Uczniowie realizując dwa zadania: "Z kulturą przy stole" oraz „Savoir vivre przy stole” przypomnieli zasady kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłków. Na podstawie filmu edukacyjnego dowiedzieli się, jak prawidłowo nakryć do stołu. Następnie dzieci odpowiednio rozłożyły sztućce i udekorowały stoły, zwracając również uwagę na estetykę. Na koniec, wraz z nauczycielami, klasy zorganizowały wspólny posiłek z okazji Światowego Dnia Zdrowego Śniadania i Gotowania.

Wszystkie działania koordynowały panie: Magdalena Banasiak, Agata Stempniewicz oraz Anna Wikło.