W dniach od 01.09.2020 r. – 08.09.2020 r.ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

Karta zgłoszenia znajduje się przy wejściu do szkoły:

  • u pana portiera; 
  • do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.jedenastka11.osw.pl w zakładce: dla rodziców i uczniów – świetlica szkolna – karta zgłoszenia.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców klas lub wychowawców świetlicy prawidłowo wypełnionego wniosku do dn. 08.09.2020 r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie danych oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

Świetlica szkolna czynna od 02.09.2020r. W godzinach 6:30 do 17:00.