W najbliższym tygodniu rozpocznie się akcja pod nazwą "Spotkanie zamiast komputera" organizowana przez Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz integracja zespołów klasowych poprzez organizację zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w wymiarze 2 godzin dla każdej klasy. Zajęcia poprowadzi wychowawca bądź inny nauczyciel. Spotkania zaplanowane są dla każdego oddziału, wg harmonogramu, w godzinach od 17.00- 19.00. Odbywać się będą zarówno w hali sportowej jak i na świeżym powietrzu.

KLIKNIJ I ZOBACZ HARMONOGRAM

Żyj aktywnie