Sprzątanie świata

18 września br., już po raz 27, uczniowie Jedenastki wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna edycja, ze względu na panującą pandemię, różniła się od poprzednich, jednakże jej nadrzędny cel – dbałość o naszą planetę, został osiągnięty. Uczniowie klas 3b oraz 3c zbierali śmieci wokół szkoły, a starsi, w ramach edukacji proekologicznej, obejrzeli film pokazujący wpływ zanieczyszczeń na Ziemię. Koordynatorem powyższych działań w tym roku był p. Sławomir Chołuj.