Szkoła nasza przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Tydzień ulgi, rekomendowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zdajemy sobie sprawę, że pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla wszystkich uczniów. Dlatego też dzieciom i młodzieży powracającym do tradycyjnego nauczania podarujmy tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać o ich dobrostan psychiczny.
Terminy Tygodnia ulgi będą wiązały się z rozpoczynaniem nauki w warunkach szkolnych:
- dla klas IV-VII od 17-21.05.2021r.,
- dla klas VIII od 28.05 do 04.06.2021r.