Podsumowanie projektu edukacyjnego

23 października br. odbył się w naszej szkole długo wyczekiwany finał projektu edukacyjnego realizowanego z okazji 80. rocznicy udziału Polaków w bitwie o Anglię. Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie kompetencji cyfrowych uczniów. Mimo pandemii i wiążących się z nią obostrzeń, przy pomocy narzędzi multimedialnych, w miniony piątek udało się podsumować wszystkie działania podjęte w ramach pracy nad wyzwaniem. Od 7 września do 13 października uczniowie pod okiem nauczycieli podejmowali szereg zadań z wielu dziedzin, rozwijając przy tym wszystkie kompetencje kluczowe.

Warunkiem koniecznym, który musiała spełnić każda klasa, było wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej technologii informacyjnej.

Finał przedsięwzięcia rozpoczęła rozmowa z przyjacielem Jedenastki, panem Philipem Methuenem-Ferićem – synem naszego patrona. Pandemia uniemożliwiła odwiedziny p. Ferića w Polsce, ale dzięki nowoczesnym narzędziom cyfrowym, pani Dyrektor udało się uzyskać połączenie on-line, a uczniom zarejestrować tę cenną rozmowę. Podczas konwersacji p. Dyrektor – Małgorzata Lubojańska przekazała najserdeczniejsze pozdrowienia od społeczności szkolnej oraz przybliżyła panu Ferićowi ideę projektu. Syn Patrona wyraził duże uznanie dla wszelkich działań, mających na celu krzewienie pamięci o jego wielkim ojcu. Rozmowę w formie wywiadu kontynuowali uczniowie klasy 7a, 7b i 8c. Spotkanie skończyło się wymianą życzeń i zapewnianiem o pozostaniu w serdecznym kontakcie.

Po rozmowie wszyscy uczniowie podziwiali w klasach efekty projektu i omawiali działania podjęte w ostatnich miesiącach.

Klasy pierwsze uczyły się wyszukiwać treści i obrazy w zasobach internetowych, zaprojektowały także pod okiem swoich nauczycieli puzzle tematyczne. Wzięły również udział w słuchowisku pt. „Bohater Bitwy o Anglię”. Na podstawie zgromadzonej wiedzy Pierwszoklasiści wykonali prace plastyczne związane z Dywizjonem 303 i przygotowali wystawę na szkolnym korytarzu.

Klasy drugie, pod okiem swoich wychowawczyń oraz nauczyciela muzyki, nagrały płytę ze szlagierami z lat 30-tych. Profesjonale nagrania, zrealizowane w ostrowskiej Mediatece, trafiły na nośniki CD i zostały opatrzone pięknym śpiewnikiem.

Klasy trzecie zajęły się przygotowaniem infografik i prac plastyczno-technicznych na temat Bitwy o Anglię. Piękne wytwory pracy dzieci ozdobiły szkolne korytarze.

Klasy czwarte przygotowały oryginalne dekoracje, które stanowiły wprowadzenie merytoryczne oraz oprawę graficzno-plastyczną projektu.

Klasa 5a prześledziła wydarzenia związane z Bitwą o Anglię pod kątem liczb. Na podstawie zgromadzonej wiedzy wykonała prezentację multimedialną, będącą bardzo ciekawym zestawieniem statystycznym.

Klasa 6a przygotowała interaktywną makietę 3d prezentującą scenę z Bitwy o Anglię. Konstrukcja wzbogacona o efekty świetlne i dźwiękowe, została umieszczona w specjalnym pudełku, wewnątrz którego można podziwiać pole walki.

Uczniowie klasy 6b zrealizowali teledysk do utworu inspirowanego wydarzeniami z 1944 roku. Tłem do wyreżyserowanego przez szóstkolasistów klipu, była autorska muzyka napisana i zagrana przez klasę.  

Klasa 6c zajęła się przygotowaniem plakatu promującego podsumowanie działań związanych z projektem. Spośród wielu pomysłów, wybrano jeden, który został użyty jako oficjalna zapowiedź imprezy.

Klasa 6d, przy pomocy narzędzi internetowych, przetłumaczyła fragmenty „Dywizjonu 303” poświęcone Mirosławowi Ferićowi i nagrała je w czterech językach – polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim. Ponadto, uczniowie tej klasy przygotowali w programach graficznych komiksy obrazujące fragmenty powieści Fiedlera.


Klasa 7a przygotowała quiz sprawdzający wiedzę uczniów o Bitwie o Anglię. Konkurs zamieszczony w aplikacji Quizizz, stanowił swoistą klamrę, dzięki której uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat wydarzeń z 1944 roku.

Klasy 7b i 7c oraz wybrani uczniowie klas ósmych, odpowiedzialni byli za opracowanie prezentacji multimedialnych na temat zagadnień związanych z udziałem Polaków w walce o niepodległość Anglii. Wśród nich znalazły się między innymi materiały o Mirosławie Feriću oraz wiele ciekawostek na temat Dywizjonu 303. Ponadto, uczniowie ci odpowiedzialni byli za przygotowanie Sali Tradycji.

Klasa 8a przygotowała okolicznościowy numer szkolnej gazety OX. Wewnątrz wydania ukazały się artykuły nawiązujące do wydarzeń z października 1944 roku, a także szereg ciekawostek związanych z projektem.

Uczniowie klasy 8b, przez cały czas trwania projektu, gromadzili materiały niezbędne do opracowania filmu making-off z projektu. Film wzbogacony o kadry z finału przedsięwzięcia, zostanie zmontowany i zaprezentowany niebawem.

Klasa 8c, przy pomocy narzędzi internetowych, przetłumaczyła na język angielski artykuły do okolicznościowego wydania gazety OX. Dzięki pracy uczniów i ich nauczycieli, przygotowane teksty będą mogły zostać przekazane p. Philipowi Methuenowi-Ferićowi. Dodatkowo, uczniowie przygotowali pytania do wywiadu z synem naszego patrona i przeprowadzili z nim rozmowę on-line.

Klasa 8d zaprojektowała i wykonała w 3d model samolotu Hawker Hurracine, uczniowie zadbali również o merytoryczną obudowę do swojej pracy.

Wszystkie podjęte w ciągu dwóch miesięcy działania, niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów. W ciągu ostatnich tygodni Jedenastkowicze mieli okazje przekroczyć granice swojej wyobraźni, podejmowali innowacyjne rozwiązania, uczyli się efektywnej współpracy. W dniu finału projektu nie zabrakło również czasu na rozmowę na temat korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z narzędzi cyfrowych, ale także na ewaluację projektu. W końcu tylko dobrze i sumiennie wyciągnięte wnioski, gwarantują postęp.