11 marca br. dwa zespoły w składzie (zespół I: Franciszek Leiński klasa 6b, Krzysztof Matuszak klasa 6a; zespół II: Jakub Banasiak klasa 7a, Oliwier Dymalski klasa 7a) reprezentowały naszą szkołę w wojewódzkim etapie Konkursu Historycznego o Józefie Piłsudskim. Marszałek był wybitnym polskim mężem stanu, politykiem którego uważa się za współtwórcę odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego. Pytania związane z życiem prywatnym i aktywnością polityczną Naczelnika Państwa i Marszałka były bardzo szczegółowe. Nasi uczniowie, młodzi pasjonaci historii, osiągnęli wyniki przekraczające 60% poprawnych odpowiedzi. Biorąc pod uwagę skalę trudności i zakres materiału, z którym nie zetknęli się jeszcze na lekcjach historii, start i rezultat punktowy chłopców można uznać za bardzo duży sukces.