Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało dla Was specjalne zalecenia związane z bezpiecznym powrotem do nauki w szkole w roku szkolnym 2020/2021.

Wskazówki dla Rodziców:

bezpieczny powrot do szkoly rodzice

Bezpieczny powrót do szkół - wskazówki dla rodzica
 1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
 2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
 3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
 4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
 5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
 6. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
 7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
 8. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
 9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 10. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.


Ministerstwo Edukacji Narodowej

10 zasad dla Uczniów:

bezpieczny powrot do szkoly uczniowie

Bezpieczny powrot do szkoł - 10 zasad dla ucznia
 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
 9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie organizacji kształcenia w czasie pandemii są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.