Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych w zakresie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowych. Organizacja pracy szkoły podstawowej w ramach działalności opiekuńczej powinna uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja powinna również uwzględniać zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.

Więcej szczegółów - pełny tekst Wytycznych dla szkół podstawowych w zakresie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowych. (170 KB, PDF)

ŻRÓDŁO: http://ko.poznan.pl/