27 listopada br. w Ostrowskim Centrum Kultury rozstrzygnięto konkurs ekologiczny organizowany przez Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. pod hasłem "NIE PAL ŚMIECI – SEGREGUJ!". Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Pani Beaty Klimek. Jego celem było propagowanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów "u źródła", zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku przyjętym na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zadaniem uczniów klas I-III było wykonanie projektu zakładki do książki przy wykorzystaniu materiałów ekologicznych. Komisja konkursowa przyznała II miejsce Malwinie Zboinie - uczennicy klasy III c. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.