Z serca dziękujemy

13 października br. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli dyrektor szkoły p. Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor p. Ewa Wulbach, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz delegacje uczniów kl. V-VIII. W części oficjalnej dyrektor szkoły złożyła wszystkim pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania pracę i życzyła dobrego zdrowia, nadziei na lepszą przyszłość, możliwości realizacji planów i zamierzeń, a także szczęścia osobistego.

Tradycją szkoły są corocznie wręczane Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku nagrody otrzymali: wicedyrektor szkoły p. Ewa Wulbach, nauczyciele: p. Ewa Gil, p. Katarzyna Kaźmierowska, p. Paulina Kowalska, p. Magdalena Miś, p. Zuzanna Stasierska, p. Piotr Kierzek i p. Wojciech Lesiczka oraz pracownicy administracji i obsługi: p. Joanna Banasiak i p. Beata Kolenda.

Uczniowie ostrowskiej „Jedenastki” podziękowali nauczycielom za poświęcenie, czas, cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, pomocne dłonie i gorące serca. Wyrazili swoją wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie, za dar nauki i wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy.

Uczniowie kl. 8 a i 8 c przygotowali na tę okoliczność scenkę muzyczną na podst. „Małego Księcia” A. de Saint-Exupéry'ego, która pokazała, że „uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na wielu i pomagać wyciągać wnioski z życiowych lekcji”. Uroczystą akademię uczniowie przygotowali pod kierunkiem p. Katarzyny Kaźmierowskiej i p. Emilii Polak. Dekorację wykonała p. Anna Wikło. Oprawą muzyczną dyrygowała p. Natalia Janowska.

Natomiast 14 października br. w Ostrowskim Centrum Kultury p. Mariola Szyszka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej - podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej odebrała Nagrodę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Podziękowania otrzymali również Dyrektor szkoły p. M. Lubojańska i nauczyciele, którzy przygotowywali program artystyczny na uroczystość wręczania uczniom aktów przyznania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ubiegłym roku szkolnym.

Zdjęcia: p. Kinga Kielańska, https://umostrow.pl/