W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas II c i III c pod okiem wychowawczyń - p. Magdaleny Banasiak i p. Agaty Stempniewicz, aktywnie uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Z kulturą mi do twarzy”, którego nadrzędnym celem było wprowadzanie dzieci w świat wartości, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. W trakcie realizacji 21 zadań akcentowano przede wszystkim budowanie relacji społecznych oraz formowanie u uczniów poczucia godności własnej i szacunku dla godności innych. Działania naszych uczniów oscylowały wokół trzech, niezmiernie ważnych modułów: „W krainie muz”, „Piękno regionu”, „Kocham, lubię, szanuję”. W ramach tych obszarów uczniowie obu klas pieczołowicie realizowali następujące tematy:„W magicznym świecie dźwięków”, „Spotkania z muzyką”, „Podróż do królestwa dźwięków”, „Paleta barw”, „Mali i duzi architekci”, „Tajemnice teatru”, „Teatr lalek”, „Piękno tradycji”, „Magia uliczek”, „Miasto z pocztówki”, „Moje miasto –moja duma”, „Dzień wspomnień i zadumy”, „Tu tworzy się piękno regionu”, „Kodeks dobrego zachowania”, „Tydzień uprzejmości”, „Siła bajek”, „Bez barier”, „Z kulturą przy stole”, „Savoir vivre przy stole”, „Przy rodzinnym stole”. Spośród tylu rozmaitych tematów każdy z uczniów znalazł taki, który znacząco wpłynął na jego samoświadomość i ukształtował w nim większe poczucie przynależności do grupy rówieśniczej. Systematyczne wykonywanie zadań dało każdemu uczniowi poczucie sprawczości i współodpowiedzialności za to wszystko, co dzieje się na co dzień wokół niego. Podejmując się realizacji tego projektu, koordynatorki działania miały nadzieję, że udział w nim będzie dla całej społeczności uczniowskiej wspaniałą przygodą, która dostarczy jej wiele radości i satysfakcji. I tak się stało! Finalizowanie poszczególnych działań na przestrzeni wielu miesięcy, zarówno w szkole, jak również podczas nauczania zdalnego, sprawiło, że w niezwykle kreatywny sposób dzieci zgodnie współpracowały, mając na uwadze wspólny cel, który za każdym razem im przyświecał, a mianowicie ukierunkowanie ku wartościom oraz budowanie prawdziwych relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję, będącą nowym wyzwaniem zarówno dla uczniów naszej szkoły, jak również ich wychowawców. Wskutek tych wszystkich, niewątpliwie ciekawych zadań, każdy uczeń jest bogatszy o wartości, którymi powinien się kierować na każdym kroku, mając na uwadze hasło przewodnie projektu: „Z kulturą mi do twarzy”! Uwieńczeniem niniejszego przedsięwzięcia było wręczenie imiennych dyplomów każdemu uczestnikowi. Gratulujemy uczniom, którzy stali się bogatsi o wspólnie przeżyte chwile!