W czerwcu klasy 2a, 2b i 3a zakończyły realizację drugiej edycji projektu edukacyjnego ,,CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki’’. Projekt składał się z trzech modułów, z których każdy był bezpośrednio związany z porą roku. Podczas realizacji danego zagadnienia uczestnicy wybierali jedną spośród zaproponowanych lektur, do których wykonywali określone zadania. Przez cały rok dzieciom towarzyszyła maskotka – Chmurka Tosia, ulepione z plasteliny ,,Czytusie’’ oraz specjalne lekturniki, w których uczniowie zapisywały najważniejsze informacje na temat przeczytanych książek. Każdy moduł kończył się ekologiczną opowieścią, filmem edukacyjnym o tej samej tematyce oraz piosenką lub pracą plastyczną. W module jesiennym uczniowie zapoznali się z lekturą ,,Babcia na jabłoni’’. Następnie przygotowali w klasie drzewa czytelnicze, na których umieszczali papierowe, jesienne listki z zapisanym tytułem przeczytanego przez siebie utworu. Dzieci obchodziły także Święto Drzewa, podczas którego mierzyły obwody drzew na placu przyszkolnym oraz przygotowały prace plastyczne przedstawiające brzozy. Były one wykonane z ekologicznych materiałów. W module zimowym uczniowie przenieśli się do krainy Królowej Śniegu. Dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie pokazu mody zimowej i ekologicznej. Grupy przygotowały także plakaty zachęcające do przeczytania zimowej lektury oraz "EKO bałwanki" wykonane z różnorodnych odpadów segregowanych, które nadają się do recyklingu. W module letnim uczniowie poznali przygody słynnego podróżnika. Książka ,,Afryka Kazika’’ wywarła na nich ogromne wrażenie. Dzieci przygotowały maski zwierząt afrykańskich oraz maski plemienne. Przez cały dzień udawały bohaterów lektury. Uczniowie wykonali także makietę Afryki, na której umieścili własnoręcznie wykonane, kartonowe zwierzęta. Projekt miał na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, integrację zespołu klasowego, współpracę placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych, wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Potwierdzeniem realizacji projektu jest certyfikat przyznany każdej z klas. Uczniowie otrzymali także dyplomy.