W maju uczniowie klasy 2b zakończyli realizację całorocznego projektu edukacyjnego „Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?” zaproponowanego przez Uniwersytet Dzieci. Pierwsza część projektu składała się z dwóch lekcji na rozgrzewkę. Uczniowie rozwijali empatyczną postawę, a w trakcie ćwiczeń dramowych wczuwali się w emocje innych. Obejrzeli także miniwykład na temat emocji i komunikacji wśród koni. Na kolejnej lekcji drugoklasiści poznali ćwiczenia, które wpływają na zwiększenie efektywności i tempa uczenia się. W drugiej części projektu zrealizowanych zostało sześć lekcji związanych z tematem ,,Jak porozumiewają się roboty?’’. Podczas lekcji tematycznych dzieciom towarzyszył wirtualny przyjaciel – Robot Kodeusz. Uczniowie musieli pomóc Kodeuszowi w naprawie jego statku kosmicznego, rozwiązując zadania. Razem z nim wędrowali po tajemniczych planetach i zdobywali nowe umiejętności podczas kreatywnych zajęć. Dzieci poznały podstawy programowania. Dowiedziały się, jak ważne jest precyzyjne i dokładne wydawanie instrukcji oraz stworzyły skrypty opisujące życie robota. Podczas gry w podchody doświadczyły, czym jest odczytywanie i stosowanie się do instrukcji w praktyce. Zaprojektowały także w grupach własne roboty z figur geometrycznych. Projekt zakończył się lekcjami z wykorzystaniem tabletów i smartfonów. Uczniowie zapoznali się z programem Scratch Junior, w którym stworzyli proste animacje i gry oraz interaktywny przewodnik po szkole. Podczas zajęć informatycznych dzieci pracowały w wersji przeglądarkowej Scratcha. Uczestnicy projektu nauczyli się zmieniać tło, rysować duszka i go animować oraz stosować proste komendy w celu stworzenia własnej gry. Dzięki przystąpieniu do projektu ,,Technologie z klasą’’ uczniowie stali się studentami Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Otrzymali specjalne pamiątkowe indeksy, w których notowali swoje postępy w nauce i zaznaczali za pomocą naklejek realizację kolejnych zadań.