W piątek, 25 czerwca br., odbyło się pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča. W uroczystości udział wzięli: dyrektor szkoły - pani Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor - pani Ewa Wulbach, ksiądz prałat Sławomir Grześniak, przewodniczący Rady Rodziców – p. Sebastian Brucki, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni rodzice. Panią Prezydent - Beatę Klimek reprezentował Sekretarz Miasta - pan Andrzej Baraniak.

Na początku akademii ósmoklasiści tradycyjnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po tym podniosłym wydarzeniu, głos zabrała pani dyrektor i podsumowała w swoim wystąpieniu minione lata, obfitujące w liczne sukcesy w konkursach oraz aktywne uczestnictwo w projektach edukacyjnych, innowacjach i zawodach sportowych.

Następnie, w obecności wszystkich zgromadzonych, uczennicy klasy 8c - Katarzynie Jackowskiej, wręczona została prestiżowa nagroda dla Prymusa Szkoły Podstawowej nr 11. Tytuł Prymusa Szkoły nie był jedynym sukcesem Katarzyny. W bieżącym roku szkolnym uzyskała ona również tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, za co odebrała zaświadczenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a jej nauczyciel – p. Dariusz Krysik, podziękowanie z rąk dyrekcji. Natomiast Julia Kowal z klasy 8b otrzymała od pani dyrektor pamiątkowy dyplom i medal za zdobycie tytułu SuperRachmistrza klas VIII.

Po uhonorowaniu powyższych sukcesów, nadszedł moment rozdania świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Wyróżnieni uczniowie odbierali cenzurki w towarzystwie swoich dumnych rodziców. Nie zabrało również podziękowań – tych dla najbardziej zaangażowanych na rzecz szkoły rodziców, oraz tych płynących ze strony uczniów. Maria Wróbel, Katarzyna Jackowska oraz Dawid Frankowski wyrazili wdzięczność pod adresem dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły za trud włożony w zdobywanie edukacji i wychowanie. W imieniu rodziców, którzy wręczyli na ręce pani dyrektor pamiątkowe tablo, podziękowania przekazał pan Marcin Ibron.

Pani dyrektor pożegnała również nauczycieli, którzy w tym roku zakończyli współpracę z naszą szkołą, bądź przeszli na zasłużoną emeryturę, wymieniając ich liczne zasługi na rzecz Jedenastki.

Ważnym akcentem podczas piątkowej uroczystości było podkreślenie sukcesów ucznia klasy – 7a - Jakuba Banasiaka. Jakub w minionym roku szkolnym zdobył: tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego, (organizowanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty), tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego “Olimpus”, tytuł Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej “Olimpus” oraz I miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie języka angielskiego “The Big Challenge”. Pierwszy tytuł zwalnia Jakuba z pisania egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i daje mu przywilej wyboru dowolnej szkoły średniej. Warto nadmienić również, iż Kuba jest jedynym uczniem z Ostrowa Wielkopolskiego, który uzyskał tytuł laureata we wszystkich konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w minionym roku szkolnym. Z uwagi na tak wielki sukces – specjalne gratulacje i podziękowania dla Jakuba oraz jego nauczycielek – p. Bogumiły Chądzyńskiej oraz p. Beaty Ławrynowicz, przekazał w imieniu p. prezydent Beaty Klimek, sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – pan Andrzej Baraniak.

Za organizację uroczystości odpowiadał pan Wojciech Lesiczka z klasą 8b oraz Nikolą i Wiktorią Szczepaniak z klasy 8c; część artystyczną przygotowała pani Natalia Janowska, a o dekorację zadbała p. Anna Wikło.

Tego samego dnia odbyła się również uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów klas trzecich. W krótkiej, acz efektownej, części artystycznej wystąpili wszyscy uczniowie, którzy podziękowali swoim nauczycielom, rodzicom, rówieśnikom za wspólnie spędzony czas. Następnie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Lubojańska, która przypomniała trzecioklasistom ich dokonania, sukcesy i drogę do czwartej klasy. Podsumowując minione trzy lata edukacji, pani dyrektor zwróciła uwagę na liczne osiągnięcia, które uczniowie odnosili w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz na ich zaangażowanie w projekty edukacyjne.

Na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego, zgodnie ze Statutem Szkoły, przyznano tytuł Superucznia Klas Trzecich. Przewodnicząca Kapituły, wicedyrektor – p. Ewa Wulbach, ogłosiła, że tegoroczny tytuł, ze względu na swoją wszechstronność, liczne zasługi oraz wzorową postawę, zdobyła Hanna Wodniczak z klasy 3b.

W ciągu roku szkolnego uczniowie bardzo pilnie i wytrwale pracowali, by otrzymać Medale Dyrektora Szkoły oraz miano Mistrza Ortografii i Matematyki. Tegorocznym Mistrzem Ortografii oraz Mistrzem Matematyki został Michał Kempiński z klasy III c. Nie zapomniano również o uczniach, którzy wykazali się 100% frekwencją. Na koniec pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe (ufundowane przez Radę Rodziców) Liderom Nauki oraz listy gratulacyjne dumnym rodzicom. Nie zapomniano także o najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły rodzicach.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor – Małgorzata Lubojańska życzyła wszystkim zasłużonego, słonecznego i bezpiecznego wypoczynku.

Za uroczystość pożegnania klas trzecich odpowiadały: p. Krystyna Herbik, p. Natalia Michalska i p. Agata Stempniewicz. Oprawą muzyczną przygotowała p. Natalia Janowska.