21 kwietnia br., w klimatycznej auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie VIII Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych dla klas VII-VIII. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, a współorganizatorami są Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim im. gen. Józefa Bema. Celami konkursu są: upowszechnienie wiedzy polonistycznej wśród uczniów, propagowanie czytelnictwa, poszerzenie umiejętności z zakresu teorii literatury i nauki o języku oraz inspirowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowały w tym roku dwie uczennice klasy 8 b, które najpierw podczas części pisemnej rozwiązały test złożony z zadań z zakresu literatury i nauki o języku, a następnie zakwalifikowały się do części ustnej, podczas której odpowiadały na dwa wylosowane pytania dotyczące lektury konkursowej związanej z poezją naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. W tegorocznej edycji pod hasłem „Śladami twórczości Adama Mickiewicza” tytuły Laureatek zdobyły Agata Grobelna i Natalia Owczarek, a jury dodatkowo wyróżniło Agatę. Udział w konkursie stworzył uczennicom możliwość pokazania własnych umiejętności i zainteresowań polonistycznych oraz był doskonałą okazją do rozwinięcia humanistycznych pasji w Roku Polskiego Romantyzmu.

Serdecznie gratulujemy!