15 października br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji spotkaliśmy się na akademii poświęconej temu niezwykle ważnemu świętu. W uroczystości udział wzięli: ks. prałat Sławomir Grześniak, przewodniczący Rady Rodziców – p. Sebastian Brucki, dyrekcja, nauczyciele oraz delegacje klas.

Na początku spotkania głos zabrała dyrektor szkoły – p. Małgorzata Lubojańska, która podkreśliła wyjątkowość obecnej chwili. Trwająca od ponad dwóch lat pandemia, przyczyniła się do wielu zmian w edukacji, a możliwość nauki stacjonarnej i wspólnego świętowania, została doceniana jak nigdy wcześniej. Pani Dyrektor wyraziła słowa wdzięczności i uznania dla pracy nauczycieli oraz pracowników szkoły, po czym złożyła im życzenia niekończącej się pasji i wszelkiej pomyślności.

Po krótkiej przemowie nastąpiło wręczenie Nagród Dyrektora nauczycielom oraz pracowniom administracji i obsługi. W ubiegłym roku szkolnym wyjątkową efektywnością wśród pedagogów wykazali się: p. Natalia Michalska, p. Wojciech Lesiczka, p. Beata Ławrynowicz, p. Marika Piaskowska, p. Agata Stempniewicz, p. Dorota Siudy, p. Ewa Sikorska oraz p. Kornelia Urbaniak. Spośród pracowników niepedagogicznych wyróżniono: p. Andrzeja Dudka oraz p. Włodzimierza Marcinczaka. Nagrodę Prezydent Miasta – p. Beaty Klimek, otrzymała p. Bogumiła Chądzyńska. Wspaniałym momentem było również wręczenie nagrody jubileuszowej p. Dariuszowi Krysikowi.

Po wręczeniu nagród głos zabrała przewodnicząca Dużego Samorządu Uczniowskiego – Julia Adamczak wraz z przedstawicielami Małego SU – przewodniczącym – Adamem Owczarkiem oraz Leną Galewską. Uczniowie złożyli życzenia dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, podkreślając ich ogromny wpływ na kształtowanie młodego człowieka.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Dzięki klasie 7b, przenieśliśmy się o 100 lat wstecz, by przyjrzeć się polskiej szkole i jej dziejom od 1921 roku. Retrospekcja wywołała wiele emocji i refleksji. Oprócz wesołych wspomnień, pojawiły się też te najbardziej bolesne, związane z wojną. Łzy wzruszenia towarzyszyły grze Patryka Jankiewicza, który wykonał na pianinie swoją własną kompozycję. Do czasów Hanki Ordonówny, Mieczysława Fogga oraz Skaldów przenieśli nas: Tatiana Konowalska, Ignacy Starsierski oraz Bruno Biernacik. Wielkie hity Maryli Rodowicz przypomniała Patrycja Sroka, a „Orła cień” zespołu Varius Manx wyśpiewała Marta Mirota. Współczesne piosenki Dawida Podsiadły czy Sanah przypomnieli: Filip Garczarek, Zuzanna Świątek oraz Julia Winiarska. Duże wrażenie na publiczności zrobił też wspólny występ klasy 7b, która wykonała piosenkę Perfektu „Chcemy być sobą”.
Podsumowaniem części artystycznej było przypomnienie uczniom, jak ważnym prawem jest prawo do nauki i edukacji, a także tego, że każdy dzień w szkole, to czas podejmowania różnych wyborów, jak czytała prowadząca: czy chcę się czegoś nauczyć, czy chcę jedynie odczekać do dzwonka; czy chcę dołączyć do grupy, czy spędzić przerwę sam; czy będę po stronie hejtowanego, czy to ja będą hejtował? Czy podniosę leżącą na korytarzu butelkę, czy może ją kopnę…

W atmosferze wzruszenia i radości rozeszliśmy się do klas, by jeszcze długo wspominać wydarzenia tego dnia.

Za część artystyczną odpowiedzialni byli:
Prowadzący: klasa 7b
Scenariusz: p. Ewa Gil
Muzyka: p. Natalia Janowska
Dekoracja: p. Anna Wikło
Wystawa zdjęć „z epoki”, zdjęcia: p. Ewa Gaweł
Obsługa sprzętu: p. Piotr Kierzek