W dniach 9-24 października br. odbyła się kolejna edycja CodeWeek, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania. Jest to inicjatywa, w ramach której państwa europejskie rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W przedsięwzięciu wzięła udział również nasza szkoła, a zadania podejmowane przez uczniów, były okazją do świetnej zabawy. Uczniowie klasa I-III rozpoczęli przygodę w Akademii Programowania PixBlocks. Jest to programowanie blokowe przygotowane specjalnie dla najmłodszych uczniów. Dzieci miały także okazję do stworzenia na tablicy interaktywnej krótkich animacji w aplikacji Scratch Junior. Bohaterowie ich historyjek porozumiewali się w języku polskim i angielskim. Na lekcjach matematyki dzieci programowały bez komputera, za to przy użyciu kolorowych kubeczków. Uczniowie pracowali także z zakodowaną tabliczką mnożenia, mandalami i obrazkami o tematyce jesiennej. Na lekcjach informatyki klasy rozwijały umiejętność kodowania, wykonując zadania na platformie code.org. Programowanie towarzyszyło uczniom również podczas zajęć wychowania fizycznego, w trakcie których pokonywali ortograficzny tor przeszkód. Na lekcjach języka polskiego dzieci programowały w swoich ćwiczeniach oraz kodowały części mowy na kubeczkach. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyło się kodowanie z Khan Academy oraz pisanie i rozszyfrowywanie wiadomości za pomocą alfabetu Morse'a. Podjęte działania przyczyniły się do rozwoju intelektualnego, koncentracji uwagi, doskonalenia orientacji przestrzennej, integracji zespołu klasowego oraz doskonalenia myślenia abstrakcyjnego i logicznego.