W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami realizowali dwie innowacje. Z nadchodzącym zakończeniem roku szkolnego przyszedł czas na podsumowanie całorocznych działań. Pierwszą innowacją była „Bajkoterapia - kształtowanie właściwych postaw osobistych i społecznych” realizowana przez panią Natalię Michalską. Celem innowacji było budowanie osobistych zasobów emocjonalnych poprzez pozyskiwanie nowej wiedzy, poznawanie ciekawych sposobów na wyjście z różnych sytuacji oraz rekompensowanie niezaspokojonych potrzeb. Na zajęciach uczniowie poznali wybrane bajki terapeutyczne, które miały za zadanie pomóc dzieciom zrozumieć świat i zasady jego funkcjonowania. Bohaterowie bajek prezentowali czytelnikom właściwe wzorce postępowania, pomagali w przezwyciężeniu lęków związanych z nowymi sytuacjami.

Tytuł drugiej innowacji brzmiał: „Mój dom, Moja Ojczyzna”, a działania zostały realizowane przez panią Agatę Stempniewicz. Uczucia związane z Ojczyzną kształtują u młodego człowieka poczucie tożsamości narodowej oraz postawę patriotyczną, dlatego pierwszaki przystąpiły do realizacji innowacji, której celem była popularyzacja wiedzy społeczno– przyrodniczej i historycznej naszego kraju. Uczniowie poznali symbole narodowe: godło, flagę, hymn, a także rodzime legendy, tj.: „Legendę o Smoku Wawelskim”, „O Lechu, Czechu i Rusie”, a także legendę o założeniu Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie dzieci wyszukiwały pierwsze stolice Polski na mapie. Podczas lekcji poznały też parki narodowe, znajdujące się na terenie Polski oraz zamieszkujące tam zwierzęta. Uczniowie zaznajomili się z zabytkami kraju, a zwieńczeniem ich działań była wystawa prac plastycznych, a także fotografii pod hasłem „Wybrane zakątki Polski”. Podsumowaniem zajęć były również quizy,  utrwalające zdobytą wiedzę.