18 maja br. w Szkole Podstawowej nr 9 odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Magia Liczb”, w którym Filip Będkowski – uczeń klasy Ib, zajął II miejsce. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, wspomaganie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu oraz wyłonienie młodych talentów matematycznych. Uczestnicy rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, które obejmowały wiadomości i umiejętności praktyczne, rachunek pamięciowy, zadania tekstowe oraz łamigłówki. Gratulujemy Filipowi i cieszymy się z jego sukcesu.