14 stycznia br. uczniowie ze świetlicy brali udział w zajęciach zatytułowanych "Matematyka w obrazach". Pierwszoklasiści ćwiczyli spostrzegawczość w trakcie poszukiwań cyfr od 0 do 9 na obrazach Jaspera Johns'a, a następnie, przy użyciu niebieskiej, czerwonej i żółtej farby, tworzyli własne dzieła.