19 listopada br. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje UNICEF, z którym Jedenastka współpracuje od kilku lat. Tego dnia realizowane były liczne działania, mające na celu przybliżenie uczniom ich praw oraz wolności zawartych w Konwencji Praw Dziecka. Uczniowie obejrzeli spoty UNICEF-u poświęcone tej tematyce, odczytali swoje prawa zamieszone w specjalnie przygotowanych materiałach, wykonywali rysunki tematyczne, a także grali w quizy. Dodatkowo, na znak solidarności z organizatorem obchodów, Jedenastkowicze ubrali się w biało-niebieskie barwy, a także otrzymali niebieskie balony. Dla wielu uczniów piątkowe zajęcia okazały się sposobnością do żywej dyskusji na temat praw dzieci, ale także ich rozumienia oraz przestrzegania. Lekcje były zatem nie tylko pretekstem do rozmowy o prawach najmłodszych, ale także świetnym polem dla edukacji obywatelskiej oraz społecznej. Za przygotowanie wydarzenia odpowiedzialny był Samorząd Uczniowski.