24 marca br. w Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod honorowym patronatem Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego – pani Beaty Klimek. Współorganizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - podinspektor Witold Kolenda, st.asp. Dawid Czaja oraz przedstawiciele KPP - Joanna Michalak, Jagoda Stawowska wraz z Oficerem Prasowym - Małgorzatą Michaś.

W rywalizacji turniejowej udział wzięło 12 drużyn podzielonych na dwie kategorie wiekowe. Każdy z uczestników rozwiązywał test, dotyczący znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad poruszania się w obrębie skrzyżowań oraz wykonywał zadania praktyczne, takie jak: jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego i po rowerowym torze sprawnościowym. Ponadto, cała drużyna musiała wykazać się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych, klasy 4-6:

1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim
3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim
4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim
5 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim
6 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim

W klasyfikacji indywidualnej, w pierwszej kategorii wiekowej, najlepszym zawodnikiem został Patryk Maćkowiak (SP 11), a najlepszą zawodniczką Nadia Dolińska (SP 11).

Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych, klasy 7-8:

1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim
3 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim
4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim
5 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
6 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim

W klasyfikacji indywidualnej, w drugiej kategorii wiekowej, najlepszym zawodnikiem został Igor Kapuściok (SP 13), a najlepszą zawodniczką Natalia Bednarek (SP 11).

Do etapu rejonowego, który odbędzie się 21 kwietnia br., zakwalifikowały się drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 11 i 13 w Ostrowie Wielkopolskim.

Uroczystego wręczenia nagród dokonał naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - podinspektor Witold Kolenda, Radny Miasta Ostrowa Wlkp. – pan Marek Śliwiński, Kierownik Referatu Oświaty Wydziału Edukacji – pan Artur Bartczak, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 – pani Ewa Wulbach oraz Przewodniczący Rady Rodziców przy SP11 – pan Sebastian Brucki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy – nagrody i upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Koordynatorem turnieju był pan Piotr Kierzek, a głównym sekretarzem pani Natalia Michalska.