9 listopada br. uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości -polskie święto, obchodzone co roku, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości. Uczniowie z klas 4 - 8 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Natomiast młodsi uczniowie realizowali zadania wg scenariusza wychowawcy, np.: rozwiązywali quizy, wykonywali kotyliony, flagi narodowe, wysłuchali pogadanek. W ten sposób przypomniane zostały 123 lata niewoli Polski, począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, aż do dnia odzyskania wolności. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami. Finalnym punktem uroczystości było odśpiewanie o godzinie 11:11 hymnu państwowego „Mazurka Dąbrowskiego”. Dyrektor szkoły pani Małgorzata Lubojańska przypomniała, że hymn jest bardzo ważnym elementem charakteryzującym jedność Polaków, jest symbolem polskości i ducha narodu. Ze względu na sytuację pandemiczną, w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” wzięły udział klasy Ia, Ib, IIb, Va, VIa, VIIa oraz chór szkolny "Jedenastka". Akcja odbyła się na hali sportowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dzień ten był dla wszystkich prawdziwą lekcją patriotyzmu i historii. Nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, kim jesteśmy i gdzie tkwią nasze korzenie. Za organizację uroczystości odpowiedzialni byli: Koordynatorzy: M. Danielewicz, D. Krysik Prezentacja multimedialna: klasa 8 a Muzyka: N. Janowska Dekoracja: A. Wikło Obsługa fotograficzna: N. Michalska, K. Pawlicka

Szkoła_do_hymnu