2 czerwca br. odbył się w naszej szkole nietypowy wykład, który wygłosił uczeń klasy 8c - Bartosz Ratajczyk. Chłopiec z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem mówił o "Ciągu Fibonacciego". Ciąg ten zyskał popularność, kiedy już w 1202 roku został omówiony przez Leonarda z Pizy, zwanego „Fibonaccim”. Matematyk, w dziele "Liber abaci", przedstawił zasadę ciągów jako rozwiązanie zadania o rozmnażaniu się królików. Bartosz pokazał, że powyższe zagadnienie wykorzystywane jest w wielu dziedzinach życia, a liczba "fi", która jest z tym ciągiem związana, okazuje się być liczbą idealną.

Bardzo nas cieszy, że uczniowie chętnie poszerzają swoją wiedzę matematyczną, a jednocześnie motywują innych do zaciekawienia się przedmiotem. W końcu matematyka jest wszędzie...