W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych i drugich realizowali projekt edukacyjny: „Ekologia. Jak chronić środowisko?” organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekt składał się z 2 etapów: lekcji na rozgrzewkę oraz lekcji tematycznych, związanych z wiodącym tematem projektu. Podczas lekcji na rozgrzewkę dzieci uczestniczyły w zajęciach integrujących zespoły klasowe, kształtujących m.in. umiejętność współpracy w grupie, trenowały myślenie oraz uczyły się rozpoznawać uczucia i emocje nie tylko swoje, ale również innych osób. Lekcje tematyczne dotyczyły zagadnień związanych ze środowiskiem przyrodniczym i działaniami proekologicznymi. Uczniowie dowiedzieli się m.in.: dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej? Skąd się biorą orkany? Co porosty mówią o jakości powietrza? Czy samochody ogrzewają miasta? Jaką rolę odgrywają drzewa w mieście? Czy ludzie mogą stopić wszystkie lodowce? Jak z butelek powstają bluzy polarowe? Jak silny jest wiatr? Zajęcia projektowe niewątpliwie pozwoliły wesprzeć uczniów w rozwoju tak istotnych kompetencji jak: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy.