Uczniowie naszej szkoły będą mogli rozwijać kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Ferića otrzymała dofinansowanie w kwocie 132,300 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nasza szkoła zakupiła w ramach wyposażenia podstawowego: laptopy, drukarki 3D, sprzęt do nagrywania, rejestrowania oraz obróbki obrazu i dźwięku, stanowiska do pracy technicznej ucznia - stoliki, krzesła, regały na pojemniki, stoły robocze techniczne, zestawy narzędzi ucznia, zestawy kulinarne i inne.

Wyposażenie szkoły w powyższe pomoce pozwoli kształtować i rozwijać umiejętności manualne oraz techniczne uczniów, wzbogacać samodzielne i kreatywne myślenie, inicjować myślenie ma-tematyczne oraz zwiększać umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Ponadto, dzięki pomocom dydaktycznym, stwarzane będą możliwości do jeszcze częstszego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również kształtowania umiejętności społecznych: pracy zespołowej oraz radzenia sobie w życiu codziennym.