"Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił".

Edmund Burke