17 września br., już po raz 28, uczniowie Jedenastki wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata POLSKA 2021”, której celem jest promowanie dbania o naszą planetę. Uczniowie klas: IVa, IVb oraz Vb zbierali śmieci na terenie szkoły, natomiast pozostali, w ramach edukacji proekologicznej, uczestniczyli w pogadankach na temat konieczności szanowania środowiska naturalnego. Jedenastkowicze, sprzątający teren szkoły, mogli wziąć udział w ciekawych konkurencjach: zbieraniu śmieci na czas, „wyścigu z korkiem” oraz w zbieraniu największej ilości odpadów na danym obszarze. Koordynatorem powyższych działań był p. Sławomir Chołuj.