1 lutego br. odbył się rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Za organizację konkursu odpowiada Wielkopolskie Kuratorium Oświaty. Do ww. etapu dostało się dwoje uczniów naszej szkoły – Sandra Zielińska z klasy 8b oraz Jakub Banasiak z klasy 8a.

Do wczorajszych zmagań Jedenastkowicze przygotowywali się sumiennie już od października, uczestnicząc w wielu spotkaniach z nauczycielami, czytając dodatkowe lektury oraz samodzielnie zgłębiając wiedzę. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, która równo o 14:00 otworzyła kopertę z zapieczętowanymi testami. Zadaniem Sandry i Jakuba było rozwiązanie piętnastu zadań z zakresu nauki o języku polskim. Uczniowie musieli m.in.: zaprezentować praktyczną znajomość lektur konkursowych oraz obowiązkowych, wykazać się wiedzą z zakresu słowotwórstwa, leksykologii czy odmian języka. Ponadto, ich zadaniem było zredagowanie maila oraz wypowiedzi argumentacyjnej. Aby dostać się do kolejnego, ostatniego etapu, uczestnicy powinni osiągnąć próg 34 punktów (na 40 możliwych). Mimo tak wymagających kryteriów, zarówno Sandrze jak i Jakubowi udało się osiągnąć niezbędny rezultat.

Wojewódzki stopień zmagań odbędzie się w marcu. Uczniów w drodze po sukces wspierały nauczycielki języka polskiego – p. Katarzyna Glapa oraz p. Ewa Gil.