Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim ogłosił wyniki IV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mail-Art. – Sztuka Poczty”. Celem konkursu była popularyzacja tradycyjnych form komunikacji, jakimi są pisanie listów i kartek pocztowych oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Zadaniem uczestników było przygotowanie kartki pocztowej o tematyce świątecznej. 26 uczniów z naszej szkoły podjęło się trudu wykonania prac konkursowych. Wszystkie pocztówki były ciekawe, a ich autorzy wykazali się umiejętnościami stosowania różnych technik plastycznych.

Bardzo nas cieszy, że Jury przyznało nagrody uczniom naszej szkoły. Pamiątkowe dyplomy i upominki otrzymali: Isabella Oudebeek z kl. 2a, Hubert Fidyka z kl. 2b oraz Aleksandra Krysztofiak z kl. 2b. Opiekunami laureatów były Arleta Doktór i Mariola Szyszka. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów!

Zachęcamy do obejrzenia relacji odczytania protokołu dostępnej pod linkiem