17 września br. odbył się szkolny etap konkursu „Mamy Talenty”. Uczniowie z klas I-VIII mieli okazję zaprezentować swoje uzdolnienia i pasje w jednej z pięciu kategorii: śpiew, taniec, gra na instrumencie, rysunek oraz recytacja. Do rywalizacji zgłosiło się prawie trzydzieścioro uczniów, którzy wystąpili przed komisją złożoną z: pani Natalii Janowskiej – nauczyciela muzyki, instruktora śpiewu, pani Anny Wikło – nauczyciela plastyki, instruktora rysunku i malarstwa oraz pani Ewy Gil – nauczyciela języka polskiego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Jury miało niełatwe zadanie, ponieważ poziom uczniowskich występów był niezwykle wysoki. Uczestnicy zaprezentowali nie tylko wspaniałe umiejętności, ale także wzruszające i pełne ekspresji interpretacje. W wyniku burzliwych obrad do kolejnego etapu konkursu, który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9, dostali się: I miejsce – Patryk Jankiewicz (gra na pianinie), II miejsce – Anna Borońska (gra na skrzypcach), III miejsce – Zuzanna Świątek (rysunek). Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentów i odwagi, żywiąc nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli podziwiać ich zdolności. Relacja fotograficzna: p. Katarzyna Pawlicka