W dniach 14-18 marca br. odbywał się w naszej szkole „Tydzień Matematyki”. Inicjatywa ta obfitowała w liczne atrakcje skierowane do uczniów z klas 4 – 8. Głównym celem przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i talentów wśród dzieci, wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy z dziedziny matematyki, a także umożliwienie uczniom zaprezentowania mocnych stron, poprzez udział w różnego rodzaju akcjach matematycznych.

Podczas „Tygodnia Matematyki” uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat Ludolfiny. Wykonali tematyczne prace z liczbą π, a chętni uczniowie uczyli się recytować cyfry z rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Tytuł rekordzisty we wspomnianym recytowaniu otrzymała Nikola Stagraczyńska, która na pamięć znała aż 157 cyfr za przecinkiem Ludolfiny!

Ponadto, Jedenastkowicze uczestniczyli w konkursie na Najciekawszą Matematyczną Pracę Plastyczną. Forma i technika prac była bardzo zróżnicowana, a uczniowie wykazali się dużą pomysłowością. W rywalizacji przyznano następujące miejsca:

I miejsce - Zofia Kempińska
II miejsce – Malwina Zboina
III miejsce – Oliwier Kałowski

Uczniowie klas 4,5 i 6 brali również udział w Matematycznym Wyścigu Rzędów, gdzie podczas biegu należało rozwiązywać zadania ukryte w kolorowych balonach. Matematyka połączona z aktywnością fizyczną bardzo przypadła dzieciom do gustu. I miejsce zdobyła delegacja klasy 6a. W "Tygodniu Matematycznym" odbył się także Turniej Matematyczny adresowany do uczniów klas 7 i 8. Trzyosobowe delegacje z klas rozwiązywały różnorodne zadania. Tutaj I miejsce zdobyła reprezentacja z klasy 8a.

Dziękujemy uczniom za ogromne zaangażowanie się w podejmowane działania!