7 i 8 października br. odbyły się pierwsze, organizacyjne spotkania Rad Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego. Podczas zebrania, zgodnie z zapisami regulaminu, w drodze głosowania wybrano zarząd DSU. Miło nam poinformować, że przewodniczącą Rady Dużego SU została Julia Adamczak z klasy 5b, a jej zastępcą Igor Piechota z klasy 7a. W zarządzie Małego Samorządu Uczniowskiego znaleźli się: Adam Owczarek 3b – przewodniczący, Antonina Bąk 2a – zastępczyni oraz Lena Galewska 2b – sekretarz. Nowa rada zabiera się do ciężkiej pracy, by już niebawem zaskoczyć ciekawymi, oryginalnymi a przede wszystkim potrzebnymi, inicjatywami.