Regulamin Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim

  1. Biblioteka pracuje w oparciu o dokumenty: Statut Szkoły, Plan Pracy Biblioteki Szkolnej; uwzględniawytyczne MZ, GIS i MEN oraz zasady funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.
  2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy...

Pasowanie na czytelnika

W listopadzie br. uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. W czasie lekcji bibliotecznej dzieci opowiadały o książkach, wyjaśniały, czym różni się biblioteka od księgarni, poznały także zasady panujące w bibliotece szkolnej. Punktem kulminacyjnym było uroczyste przyrzeczenie, które uczniowie złożyli książce...

„Przerwa na czytanie”

22 października - nasza szkoła wzięła udział w I Międzynarodowej Edycji V Ogólnopolskiej Akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” organizowanej przez Bibliotekę Publiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz...