Składy pocztów sztandarowych w roku szkolnym 2022/2023

Składy pocztów sztandarowych w roku szkolnym 2023/2024

  • I skład:

    chorąży: Maksymilian Stęczny – klasa 8a,
    asysta: Maja Szczotka i Wiktoria Tworo – klas 8a,

  • II skład:

    chorąży: Norbert Konieczny – klasa 7a,
    asysta: Lena Jarosik i Julia Kaźmierczak – klasa 7a.

 

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się obchody upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wrześniowe uroczystości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Następnie, kombatanci, władze samorządowe miasta i powiatu, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych i młodzież...

80.rocznica wybuchu II wojny światowej

W niedzielę 1 września 2019 roku w 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę w Ostrowie odbyły się uroczystości w miejscach pamięci narodowej. Kwiaty i znicze złożone zostały pod tablicą upamiętniającą Jana Ładubca - pierwszą ofiarę napaści hitlerowskiej w Ostrowie oraz pod obeliskiem ku czci żołnierzy 60. Pułku Piechoty. W kościele pw...

Obchody 75. rocznicy wyzwolenia naszego miasta

23 stycznia przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzystów, organizacje społeczne i kombatanckie oraz młodzież szkolna uczciły 75. rocznicę wyzwolenia Ostrowa Wielkopolskiego spod okupacji hitlerowskiej. Delegacje złożyły pamiątkowe wiązanki kwiatów i znicze pamięci na mogile żołnierzy Armii Czerwonej znajdującej się na cmentarzu przy...

Miejskie obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 2019 roku poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: chorąży- Mateusz Franka oraz asysta- Kinga Ogórek i Oliwia Karwik, wziął udział w uroczystych miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Świętowanie rozpoczęło się od złożenia przez władze samorządowe  wiązanek kwiatów pod tablicami w miejscach pamięci narodowej -