Ekologiczny konkurs z Pandą rozstrzygnięty!

Konkurs ekologiczny propagujący segregację odpadów został ogłoszony przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – pani Beata Klimek. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół...

W dniu 1 czerwca poinformowano o możliwości szczepień młodzieży w wieku 12-15 lat przeciwko koronawirusowi. Już od 7 czerwca br. rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku

od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. Dodatkowa akcja szczepień dla uczniów zostanie zorganizowana we wrześniu, po ich powrocie z wakacji.

Obecnie...

Dzień Dziecka

1 czerwca br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. W tym roku, jak chyba w żadnym innym, dzieci i młodzież spragnieni są rozmów, wspólnych zabaw, możliwości bycia ze sobą. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i realizując „Tydzień Ulgi”, nauczyciele postanowili spędzić z uczniami Dzień Dziecka pod znakiem gier i zabaw o charakterze...

Sukces Jakuba Banasiaka w The Big Challenge!

Jakub Banasiak to uczeń klasy 7a, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jakub, od początku swojej nauki, wykazywał zamiłowanie do języka angielskiego i zgłębiał wiedzę o tym języku obcym nie tylko w szkole, ale i poza nią, samodzielnie poszerzając zakres swoich wiadomości o ciekawostki językowe. Ogromna praca, talent i zainteresowanie językiem...

Najlepsi matematycy z klas 1-3 wyłonieni!

Najlepsi matematycy z klas 1-3 rywalizowali o tytuł Mistrza Matematyki. Wykonywali zadania wymagające twórczego myślenia i logicznego rozumowania, sprawdzające sprawność rachunkową oraz zadania tekstowe o charakterze realistycznym, które wskazywały na użyteczność matematyki w życiu codziennym. Poziom uczestników był wyrównany, a różnice punktowe...

Sukces w Olimpusie!

Olimpiada Języka Angielskiego „Olimpus” organizowana jest każdego roku w całym kraju, a jej celem jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych nauki języka angielskiego oraz zachęcanie do rozwijania wiedzy kulturowej w zakresie krajów anglojęzycznych. Udział w olimpiadzie wiąże się z rozwiązaniem testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru...

Mistrzowie Ortografii wyłonieni!

W ubiegłym tygodniu osiemnaścioro uczniów z klas drugich i trzecich wzięło udział w konkursie Mały Mistrz Ortografii, rywalizując ze sobą o miano Mistrza Ortografii. Celem rywalizacji było sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętności stosowania ich w praktyce, podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych oraz kształtowanie...