„Ubierz słowo”

Pod takim hasłem został zorganizowany szkolny konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Konkurs trwał od 23 kwietnia do 3 maja br. i był adresowany do uczniów kl. IV-VIII. Zadaniem uczestników było stworzenie własnego projektu koszulki nawiązującej do treści wybranej książki z listy lektur obowiązkowych lub uzupełniających...

Tydzień ulgi

 

Szkoła nasza przyłącza się do ogólnopolskiej akcji Tydzień ulgi, rekomendowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zdajemy sobie sprawę, że pandemia i społeczna izolacja to szczególnie trudny czas dla wszystkich uczniów. Dlatego też dzieciom i młodzieży powracającym do tradycyjnego nauczania podarujmy...

 Kolejna odsłona projektu „Lekcje z klasą”

Kto jest najważniejszy w rodzinie? Na to trudne pytanie odpowiedzi szukali uczniowie klas pierwszych, którzy od kilku miesięcy realizują kolejne moduły ogólnopolskiego projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Podczas zajęć dzieci poszukiwały kreatywnych rozwiązań, uczyły się rozpoznawać i nazywać przeżywane emocje. Tym razem zadanie...

Konkurs „Moje hobby, moja pasja”

25 kwietnia br. rozstrzygnięty został konkurs ,,Moje hobby, moja pasja’’ organizowany przez Filię nr 7 dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem dzieci z klas I-III było przedstawienie swoich zainteresowań i uzdolnień w formie lapbooka. W konkursie wzięło udział 8 uczniów naszej szkoły...

"Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?”

W maju uczniowie klasy 2b zakończyli realizację całorocznego projektu edukacyjnego „Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?” zaproponowanego przez Uniwersytet Dzieci. Pierwsza część projektu składała się z dwóch lekcji na rozgrzewkę. Uczniowie rozwijali empatyczną postawę, a w trakcie ćwiczeń dramowych wczuwali się w emocje innych...

Spotkanie zamiast komputera

W najbliższym tygodniu rozpocznie się akcja pod nazwą "Spotkanie zamiast komputera" organizowana przez Urząd Miejski Ostrowa Wielkopolskiego. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz integracja zespołów klasowych poprzez organizację zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym w wymiarze 2 godzin dla każdej klasy...

Sukcesy w Konkursie Logicznego Myślenia

Konkurs Logicznego Myślenia został przeprowadzony 10 marca 2021 r. dla czterech grup wiekowych: edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI szkoły podstawowej, klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Rywalizacja polegała na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych. W naszej szkole do zmagań przystąpiło 19...