Uczniowie SP11 biją rekord w resuscytacji

Od wielu lat uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 11 uczą się udzielania pierwszej pomocy. Placówka posiada fantomy i inne pomoce dydaktyczne przekazane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zajęcia odbywają się w formie zabawy, podczas nich dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, takich jak: sprawdzenie...